ECMAScript 6. Przewodnik po nowym standardzie języ…ECMAScript 6. Przewodnik po nowym standardzie języ...

Oto podręcznik przeznaczony dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych programistów JavaScriptu, którzy korzystają ze środowiska przeglądarki WWW lub Node.js. Omówiono tu zagadnienia wiązania bloków, ciągów tekstowych, wyrażeń regularnych, a także zmiany wprowadzone w funkcjach. Przedstawiono pełne wprowadzenie do typów obiektów oraz składni, które pojawiły się w…

ECMAScript 6. Przewodnik po nowym standardzie języ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *