HTML5. Tworzenie gier z wykorzystaniem CSS i JavaS…HTML5. Tworzenie gier z wykorzystaniem CSS i JavaS...

Jeśli masz podstawową wiedzę o HTML5, CSS i JavaScript, to dzięki tej książce możesz nauczyć się pisania gier działających w przeglądarce. Autor książki, Karl Bunyan, pokazuje, jak zaplanować logikę gry, jak korzystać z bibliotek jQuery i Modernizr, jak renderować elementy gry i tworzyć płynne animacje. Uczy korzystania z efektownych przejść i transformacji CSS, a także…

HTML5. Tworzenie gier z wykorzystaniem CSS i JavaS...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *