Java EE 6. Programowanie aplikacji WWW. Wydanie IIJava EE 6. Programowanie aplikacji WWW. Wydanie II

Drugie wydanie tego znakomitego wstępu do Javy EE pozwoli Ci odkryć, jak działają serwlety, do czego służą pliki JSP, co to jest deskryptor wdrożenia i jak zapewnić dostęp Twojej aplikacji do danych za pośrednictwem JPA. Sprawdzisz, do czego może przydać Ci się WebSockets oraz przeanalizujesz przykład integracji aplikacji webowej z mobilną na przykładzie architektury REST….

Java EE 6. Programowanie aplikacji WWW. Wydanie II

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *