Java Persistence. Programowanie aplikacji bazodano…Java Persistence. Programowanie aplikacji bazodano...

Niniejsza książka stanowi wyczerpujące źródło aktualnej wiedzy o frameworku Hibernate, najpopularniejszym narzędziu do utrwalania danych dla Javy, które zapewnia automatyczne i przezroczyste mapowanie obiektowo-relacyjne. Wyczerpująco opisano też standard Java Persistence 2.1 (JSR 338). Programowanie aplikacji w Hibernate wyjaśniono tu na licznych przykładach. Pokazano, jak…

Java Persistence. Programowanie aplikacji bazodano...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *