Java w 21 dni. Wydanie VIIJava w 21 dni. Wydanie VII

Dzięki niniejszej książce bez problemu zrozumiesz wszystkie najważniejsze elementy najnowszej wersji języka Java 8. Dogłębnie poznasz sam język, a także jego podstawowe biblioteki. Książkę podzielono na 21 lekcji, kładąc nacisk na praktyczne aspekty programowania. Właściwie od początku będziesz pisać aplikacje dla różnych środowisk, w tym również mobilnych. Niezależnie…

Java w 21 dni. Wydanie VII

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *