JavaScript i wzorce projektowe. Programowanie dla …

JavaScript i wzorce projektowe. Programowanie dla ...

Niniejsza książka jest przeznaczona dla osób używających JavaScriptu, które chcą nauczyć się programowania obiektowego w tym języku, a także dobrze poznać standard ECMAScript 2015. Przedstawiono tu wzorce kreacyjne, strukturalne i operacyjne oraz metody ich stosowania. Przeanalizowano wzorce widoku modelu i wzorce do budowy aplikacji internetowych. Obszernie omówiono mikrousługi,…

JavaScript i wzorce projektowe. Programowanie dla ...

pdfepub
JavaScript i wzorce projektowe. Programowanie dla … | | 4.5