JavaScript. Wzorce

JavaScript. Wzorce

Książka napisana przez eksperta języka JavaScript Stoyana Stefanova – starszego inżyniera Yahoo! i architekta narzędzia do optymalizacji stron WWW YSlow 2. – zawiera wiele praktycznych wskazówek w zakresie implementacji opisywanych wzorców, a także kilka całościowych przykładów. Znajdziesz w niej również opis wielu antywzorców, czyli podejść, które tak naprawdę powodują…

JavaScript. Wzorce

JavaScript. Wzorce | | 4.5