Handleiding Obvl

Download Handleiding Obvl PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Handleiding Obvl book now. This site is like a library, Use search box in the widget to get ebook that you want.

If the content Handleiding Obvl not Found or Blank , you must refresh this page manually.

Handleiding Obvl


Handleiding Obvl
DOWNLOAD
READ ONLINE

Download Handleiding Obvl PDF/ePub, Mobi eBooks by Click Download or Read Online button. Instant access to millions of titles from Our Library and it’s FREE to try! All books are in clear copy here, and all files are secure so don't worry about it.Handleiding Obvl


Handleiding Obvl
DOWNLOAD
READ ONLINE


Author : Ad Vermulst
language : nl
Publisher: Eburon Uitgeverij B.V.
Release Date : 2015-07-17

Handleiding Obvl written by Ad Vermulst and has been published by Eburon Uitgeverij B.V. this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-07-17 with categories.


De Opvoedingsbelastingvragenlijst (OBVL) maakt deel uit van de set Vragenlijsten Gezin & Opvoeding (VG&O). Het gaat om vier vragenlijsten die diverse aspecten van de opvoedingsomgeving in beeld brengen en zelfstandig kunnen worden afgenomen. Naast de OBVL maken ook de Vragenlijst Gezinsfunctioneren volgens Ouders (VGFO), de Verkorte Schaal voor Opvoedersgedrag (VSOG) en de Vragenijst Meegemaakte Gebeurtenissen (VMG) deel uit van de VG&O. De vragenlijsten zijn ontworpen voor gebruik in instellingen voor jeugdzorg in de brede zin van het woord, dus zowel voor instellingen voor jeugd- en opvoedhulp als voor de instellingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, justitiële zorg en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapten. Ook in de jeugdgezondheidszorg, het maatschappelijk werk, het speciaal onderwijs en de Centra voor Jeugd en Gezin is de VG&O-set bruikbaar. De lijsten beogen een aanvulling en hulpmiddel te zijn voor diagnostiek en evaluatie. Alle lijsten worden ingevuld door de primaire opvoeder, meestal één van de ouders. Deze handleiding gaat over de OBVL, deze lijst kent 34 vragen die vijf domeinen van opvoedingsbelasting meten: Problemen opvoeder-kindrelatie, Problemen met opvoeden, Depressieve stemmingen, Rolbeperking en Gezondheidsklachten. Ook is er een totaalscore te berekenen voor de totale door de opvoeder ervaren opvoedingsbelasting. De handleiding is een vervolg op de handleiding uit 2012. De lijst zelf en de normen zijn niet gewijzigd, alleen de handleiding is verbeterd. Tevens is er een hoofdstuk over de korte versie van de OBVL (OBVL-K) toegevoegd.

The Application Of The Third Generation Of Cognitive Behavioral Approaches To Parenting


The Application Of The Third Generation Of Cognitive Behavioral Approaches To Parenting
DOWNLOAD
READ ONLINE


Author : Helena Moreira
language : en
Publisher: Frontiers Media SA
Release Date : 2019-12-10

The Application Of The Third Generation Of Cognitive Behavioral Approaches To Parenting written by Helena Moreira and has been published by Frontiers Media SA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-12-10 with categories.


In recent years, there has been growing interest in understanding how the third generation of cognitive-behavioral approaches, particularly mindfulness-, compassion-, and acceptance-based approaches, can contribute to the design of more efficacious parenting interventions and to a better understanding of parenting behaviors and the parent-child relationship. However, the application of third-generation cognitive-behavioral therapies and concepts to parenting is still in its infancy, and further research is needed to explore the potential of these approaches to enhance existing parenting interventions or to inform the development of new parenting interventions targeting different groups of parents and their children. More research is also needed to understand how mindfulness, (self-)compassion, acceptance and other related psychological processes may influence parenting practices, the parent-child relationship, and the child’s socioemotional development. With this e-book, presenting state-of-the-art research articles on third generation cognitive-behavioral approaches, a new step is taken in 1) exploring relations between parenting-related issues and concepts from the third generation cognitive-behavioral framework, and 2) examining parenting-interventions informed by third-generation cognitive-behavioral therapies.

Handboek Diagnostiek In De Leerlingenbegeleiding


Handboek Diagnostiek In De Leerlingenbegeleiding
DOWNLOAD
READ ONLINE


Author : Karine Verschueren
language : nl
Publisher: Maklu
Release Date : 2016-08-26

Handboek Diagnostiek In De Leerlingenbegeleiding written by Karine Verschueren and has been published by Maklu this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016-08-26 with categories.


Om elke leerling onderwijs en zorg op maat te kunnen bieden, moeten zijn specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften, en de context waarin hij functioneert, in kaart worden gebracht. Het is een hele klus, een bijna onmogelijke taak zelfs, om over elk mogelijk probleem een parate kennis van de recentste wetenschappelijke inzichten te bezitten. Dit handelingsgericht handboek bundelt alvast alle inhoudelijke wetenschappelijke kennis die vereist is om de diverse diagnostische vragen te beantwoorden. Per thema of doelgroep wordt een stand van zaken gegeven van de theorievorming en het empirische onderzoek, met een vertaling van theorie en onderzoek naar de diagnostische praktijk. Vervolgens komt een selectie van diagnostische middelen aan bod: tests, vragenlijsten, observatieschalen, interviews enz. Ten slotte, gaat elk hoofdstuk in op de aansluiting tussen diagnostiek en advisering of hulpverlening. Het handboek is in de eerste plaats bedoeld voor (school)psychologen en (ortho)pedagogen in de onderwijs- of leerlingenbegeleiding met diagnostiek in hun takenpakket en studenten in de (toegepaste) psychologie en pedagogische wetenschappen. Ook anderen die een degelijke kennis over diagnostiek willen verwerven, vinden hier hun gading. De inzichten die in dit handboek staan beschreven, gelden zowel voor het Vlaamse als voor het Nederlandse onderwijsveld. Ze kunnen toegepast worden in zowel het basisonderwijs als het secundair of voortgezet onderwijs.

Autisme Bij Kinderen


Autisme Bij Kinderen
DOWNLOAD
READ ONLINE


Author : Annelies de Bildt
language : nl
Publisher: Springer Nature
Release Date : 2021-07-16

Autisme Bij Kinderen written by Annelies de Bildt and has been published by Springer Nature this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-07-16 with Psychology categories.


Dit boek helpt professionals bij het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte van een kind met (een vermoeden van) autisme, en zijn of haar gezin. Het beschrijft daarvoor de meest actuele kennis uit de wetenschap en de praktijk over (vroeg)herkenning, diagnostiek, behandeling en begeleiding. Het boek is daarmee een leidraad voor (aanstaande) kinderpsychiaters, gedragsdeskundigen, en andere behandelaars en begeleiders van kinderen met autisme. Autisme bij kinderen – signalering, diagnostiek en behandeling illustreert de zoektocht van kind en ouder naar goede begeleiding aan de hand van zeven cases van kinderen tussen de 1 en 12 jaar. Er worden veel praktische handvatten en voorbeelden gegeven. Naast algemene informatie in deel een schetst het tweede deel het (cyclische) proces van herkenning van de eerste symptomen, naar diagnose en vervolgens interventieplan en evaluatie. In het derde deel komen de verschillende onderdelen van behandeling en begeleiding aan de orde, gericht op het stimuleren van ontwikkeling, het aanleren van vaardigheden en het verminderen of voorkomen van problemen die vaak optreden bij autisme. De eindredactie brengt de inbreng van experts op het gebied van de klinische praktijk, wetenschap en onderwijs samen. Annelies de Bildt is psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker. Ze doet onderzoek naar diagnostiek en behandeling van autisme, en naar de geestelijke gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking. Iris Servatius-Oosterling is gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog en is initiatiefneemster van het landelijk expertisenetwerk Autisme Jonge Kind. Maretha de Jonge is hoogleraar orthopedagogiek, en specialist op het gebied van diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen met autisme en hun gezinsleden.

Mindful Parenting


Mindful Parenting
DOWNLOAD
READ ONLINE


Author : Susan Bögels
language : en
Publisher: Springer Science & Business Media
Release Date : 2013-09-18

Mindful Parenting written by Susan Bögels and has been published by Springer Science & Business Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-09-18 with Psychology categories.


Despite its inherent joys, the challenges of parenting can produce considerable stress. These challenges multiply—and the quality of parenting suffers—when a parent or child has mental health issues, or when parents are in conflict. Even under optimal circumstances, the constant changes as children develop can tax parents' inner resources, often undoing the best intentions and parenting courses. Mindful Parenting: A Guide for Mental Health Practitioners offers an evidence-based, eight week structured mindfulness training program for parents with lasting benefits for parents and their children. Designed for use in mental health contexts, its methods are effective whether parents or children have behavioral or emotional issues. The program's eight sessions focus on mindfulness-oriented skills for parents, such as responding to (as opposed to reacting to) parenting stress, handling conflict with children or partners, fostering empathy, and setting limits. The book dovetails with other clinical mindfulness approaches, and is written clearly and accessibly so that professionals can learn the material easily and impart it to clients. Featured in the text: Detailed theoretical, clinical, and empirical foundations of the program. The complete Mindful Parenting manual with guidelines for eight sessions and a follow-up. Handouts and assignments for each session. Findings from clinical trials of the Mindful Parenting program. Perspectives from parents who have finished the course. Its clinical focus and empirical support make Mindful Parenting an invaluable tool for practitioners and clinicians in child, school, and family psychology, psychotherapy/counseling, psychiatry, social work, and developmental psychology.

Parent Burnout


Parent Burnout
DOWNLOAD
READ ONLINE


Author : Joseph Procaccini
language : en
Publisher: Signet Book
Release Date : 1984

Parent Burnout written by Joseph Procaccini and has been published by Signet Book this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1984 with Family & Relationships categories.


Identifies common signs of stress in parents, offers a six week program to recover from burnout, and explains how to recapture the joys of parenting

Vragenlijst Ouders Over Opvoeding Vooo


Vragenlijst Ouders Over Opvoeding Vooo
DOWNLOAD
READ ONLINE


Author : Daphne van Loon
language : nl
Publisher: Maklu
Release Date : 2016-06-08

Vragenlijst Ouders Over Opvoeding Vooo written by Daphne van Loon and has been published by Maklu this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016-06-08 with categories.


De Vragenlijst Ouders over Opvoeding (VOOO) is een zelfrapportage- instrument dat in kaart brengt welke inzet een ouder levert ten aanzien van de opvoeding van een bepaald kind, hoe hij/zij dit beleeft, of zich hierbij moeilijkheden voordoen en waar deze moeilijkheden mee te maken kunnen hebben. Zo kan een globaal beeld gevormd worden van het verloop van de opvoeding tijdens het afgelopen jaar bij een bepaalde ouder en kind. De VOOO helpt zo de toenemende vraag te beantwoorden naar de mogelijkheid om op systematische en efficiënte wijze informatie over de gezinsopvoeding vanuit een insidersperspectief te leveren. Samen met andere instrumenten, die bijvoorbeeld het outsidersperspectief in kaart brengen, kan een genuanceerd beeld ten behoeve van diagnostiek en onderzoek worden gevormd. De vragenlijst is zo kort mogelijk gehouden en de vragen zijn niet- confronterend geformuleerd, zonder de betrouwbaarheid en validiteit aan te tasten. Er zijn vier leeftijdsversies, waardoor de VOOO geschikt is voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar. Er zijn aparte normen voor vaders en moeders. Een opvoeder kan de VOOO zowel digitaal als op papier invullen. Normscores worden via een online applicatie automatisch berekend, waarna de gebruiker per e-mail een rapport ontvangt. Dit boek bevat in deel 1 een handleiding met alle informatie over de afname en interpretatie. Deel 2 is een wetenschappelijke verantwoording, met uitgebreide toelichtingen op de uitgangspunten, normering en schaling, betrouwbaarheid en validiteit van de VOOO.