Python, C++, JavaScript. Zadania z programowaniaPython, C++, JavaScript. Zadania z programowania

Z praktycznym zestawem zawartych tu zadań spróbujesz znaleźć permutacje zbioru, zaszyfrować tekst szyfrem Cezara, zbudować trójkąt Pascala i wskazać punkty kratowe wewnątrz koła o promieniu r. Napiszesz według własnego pomysłu programy odpowiadające na postawione w zadaniach pytania. Jeśli jesteś uczniem, będziesz mógł w ten sposób ćwiczyć nie tylko umiejętności…

Python, C++, JavaScript. Zadania z programowania

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *