Java. Podstawy. Wydanie XJava. Podstawy. Wydanie X

Książka Java. Podstawy od lat jest uznawana za najważniejszy praktyczny poradnik i podręcznik dla doświadczonych programistów dążących do doskonalenia swoich umiejętności w zakresie posługiwania się językiem Java. W wydaniu dziesiątym wprowadzono liczne uzupełnienia, które wiążą się z pojawieniem się bardzo oczekiwanej Javy SE. Przepisane i zmodyfikowane rozdziały…

Java. Podstawy. Wydanie X

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *